Sofinanciranje prodaje na Amazon – SPIRIT Slovenija

Sofinanciranje prodaje na Amazon – SPIRIT Slovenija [JAVNI POZIV]

Odlična priložnost, da svoje izdelke začnete prodajati na največji trgovini na spletu!

Dobra priložnost, da začnete prodajo na tujih trgih, saj lahko zdaj dobite povrnjenih do 70 odstotkov stroškov. Objavljen je javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.
Vzpostavitev prodaje preko globalnih mednarodnih platform za spletno prodajo (kot npr. za Amazon, Wayfair,…)

NAMEN IN VIŠINA SREDSTEV

Pridobite lahko sofinanciranje v višini od 3 do 10 tisoč evrov, in sicer za različne projekte, ki bodo vaše podjetje, storitve ali izdelke približali kupcem v tujini, med ostalim tudi vzpostavitev spletne prodaje na globalnih platformah (npr. Amazon, Wayfair,…).

KOMU JE NAMENJEN JAVNI POZIV?

Na javni poziv za sofinanciranje se lahko prijavite mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

KAKO DO SREDSTEV?

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev, skrajni rok za oddajo vlog pa je 15. september. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija.

Če vam primanjkuje časa ali pa enostavno ne veste, kako se tega lotiti, vam bomo z veseljem priskočili na pomoč. Rešimo vas vseh birokratskih skrbi: pripravimo projektno dokumentacijo, prijavimo na razpis in projekt tudi izvedemo.

Potrebujete več informacij?

Pokličite nas na 031 362 575 ali pišite na info@advista.si

https://www.spiritslovenia.si/razpis/351